Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

KOMUNIKAT!

Dnia 2 września po uroczystościach rozpoczęcia nowego roku szkolnego ok. 10.15 odbędzie się zebranie informacyjne w sprawie dowożenia uczniów do szkoły z osiedla przy Szosie Sępoleńskiej.

Obecność rodziców jest bardzo ważna!.
Dyrekcja Szkoły