Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks. ppłk. J. Wryczy
  • Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr. 1 w Tucholi

Uroczystość pośmiertnego nadania naszemu patronowi stopnia generała brygady

10 września 2019 roku zapadła decyzja w sprawie awansu ks. ppłk. Józefa Wryczy na generała brygady. Trzy tygodnie później (29 września) w Wielu, w niedzielny poranek, liczna delegacja uczniów wraz z nauczycielkami z SP 1, panią Danutą Chudzinską, panią Halina Gut, panią Barbarą Okrzyńską oraz panią Beatą Tajl, uczestniczyła w podniosłej uroczystości pośmiertnego awansu patrona naszej szkoły do rangi generała brygady. Podczas mszy św., celebrowanej przez biskupa ks. Arkadiusza Okroja, stała się świadkami przekazania aktu nadania stopnia generalskiego rodzinie ks. Józefa Wryczy oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Z ust ważnych osobistości popłynęły słowa pełne uznania dla niezwykłej postaci, jaką był patron naszej szkoły. Zwłaszcza kustosz Kalwarii Wielewskiej, której budowę dokończył w 1946 r. nasz patron, podziękował społeczności Tucholi za otoczenie opieką grobu ks. Wryczy, za wystawienie mu jedynego, jak dotąd, pomnika i nadanie szkole jego imienia. Udział w tej uroczystości był dla przedstawicieli naszej społeczności szkolnej ogromnym przeżyciem.
Za udostępnienie galerii zdjęć z tego wydarzenia dziękujemy „Tygodnikowi Tucholskiemu”, a za zorganizowanie transportu dla delegacji Panu Tadeuszowi Kowalskiemu, Burmistrzowi Tucholi.
Zobacz więcej zdjęć tutaj